Category Topics
155
1

Производство на вино

Оваа категорија вклучува теми од производство на вино. Од прибирање на грозјето, ферментација, зреење, флаширање итн.
0

Ракија

Како да добиете квалитетна ракија.
0
0

Општи прашања

Оваа категорија е наменета за теми кои немаат врска со виното.
0

Каде можам да најдам...

Во оваа категорија можете да поставувате прашања и давате одговор од типот каде може да се најдат енолошки средства, опрема за визба и лабораторија, буриња, садови и слично.
0

Барам работа/пракса

Во оваа категорија можете да се огласувате дека барате работа или пракса во винската индустрија.
0

Нудам работа/пракса

Во оваа категорија фирмите (винарии, ресторани, дистрибутери, земјоделски аптеки итн.) можат да ги огласуваат своите отворени работни позиции.
0

Лозарство

Во оваа категорија можете да поставувате прашања и давате одговори се што е поврзано со лозарството.
Подигнување на нови лозови насади, за која сорта да се одлучите и каде може да се набави, одредување на технолошка зрелост, средства за заштита, начин на примена и така натаму.
0

Храна и вино

Искуства со добра храна и добро вино.
0

Сугестии

Ваши сугестии за отварање нова категорија.
0