Блог дискусии


Topic Replies Activity
7 важни техники кои се применуваат во текот на производството на вино 1 January 31, 2020
Малолактичка ферментација - фактори, причини и спречување 1 January 31, 2020
Најпогодниот момент на отточување на црвеното младо вино од комината 1 January 31, 2020
Сулфур диоксид и неговата улога во производство на вино 1 January 31, 2020
Рачно, полуавтоматско и автоматско флаширање на виното 1 January 31, 2020
Зошто не постои црвен шампањ? 1 January 31, 2020
Главни компоненти на виното 1 January 31, 2020
Што е ледено вино и како се прави 1 January 31, 2020
Влијанието на температурата и водата врз испарливите соединенија во дабови буриња 1 January 31, 2020
Јаглехидрати во грозјето и виното 1 January 31, 2020
Што претставуваат малите кристалчиња на дното од вашето вино 1 January 31, 2020
Технологија на специјални вина 1 January 31, 2020
Основна карактеристика на виното: БОЈАТА! 1 January 31, 2020
Мацерација 1 January 31, 2020
Што значи Sur Lie и зошто се применува овој процес кај виното 1 January 31, 2020
5 видови на тапи за шишиња и нивното влијание врз стареењето на виното 1 January 31, 2020
Зошто е важно стареењето на виното? Дознајте ја науката позади овој важен процес 1 January 31, 2020
Како да стареете домашно вино 1 January 31, 2020
Направете заштита на ширата од аерација со сулфурирање 1 January 31, 2020
Како да постигнете природно бистрење на виното 1 January 31, 2020
Што претставуваат естерите во виното и кои се факторите за нивното формирање? 1 January 31, 2020
Ресвератрол, молекул на животот 1 January 31, 2020
Балансот во виното е исто важен како во животот 1 February 7, 2020
Дали се препорачува да се користи лебниот квасец за правење вино во домашни услови 1 March 24, 2020
Фабулозните танини - што се и зошто се толку значајни за виното 1 March 25, 2020
Важноста на киселините во виното 1 May 8, 2020
Причини зошто младите вина се бистрат побавно 1 January 31, 2020
Науката за ензимите во производството на вино - проширете го вашето знаење 1 March 24, 2020
Кои се најкритичните точки во текот на целиот процес на производство на вино и како да се справиме со нив? 1 January 31, 2020
Препорачана доза на желатин, белка од јајце и безмасно млеко - средства кои се користат за бистрење на виното 1 January 31, 2020