Блог дискусии


Topic Replies Activity
Дали жените се подобри дегустатори од мажите 1 February 23, 2020
Симбиоза помеѓу виното и цвеќето 🌹🔗🍷 1 February 23, 2020
Ладната стабилизација е нешто повеќе од тоа дали да се искористат студените зимски температури 1 February 21, 2020
Што претставуваат малите кристалчиња на дното од вашето шише вино 1 January 31, 2020
Балансот во виното е исто важен како во животот 1 February 7, 2020
7 техники кои се применуваат во текот на производството на вино 1 January 31, 2020
Tехники кои се користат во текот на производството и нивното влијание врз виното 1 January 31, 2020
Зошто не можеме да направеме разлика помеѓу лошото и доброто вино? 1 January 31, 2020
Кои соединенија се виновни за зачинските ароми на виното 1 February 12, 2020
Што е рефрактометар, како и за што се користи 1 January 31, 2020
Кои соединенија се виновни за овошната/цветната/хербалната арома на виното 1 February 11, 2020
Што претставува метоксипиразинот во виното 1 January 31, 2020
Направи сам/а вино од вишни во домашни услови 1 January 31, 2020
Најпогодниот момент на отточување на црвеното младо вино од комината 1 January 31, 2020
Сакате да направете овошно вино? Колку шеќер треба да додадете? 1 February 4, 2020
What is chaptalization? 1 February 4, 2020
Одредување рН вредноста на виното и грозјето - пехаметар 1 January 31, 2020
Оксидација на виното 1 January 31, 2020
Што значи декантација и зошто е важна за виното 1 January 31, 2020
Кои грешки ги правете со вашето вино 1 January 31, 2020
Јаглехидрати во грозјето и виното 1 January 31, 2020
Причини зошто младите вина се бистрат побавно 1 January 31, 2020
Како да стареете домашно вино 1 January 31, 2020
Развојни фази на виновата лоза 1 January 31, 2020
Одредување на технолошката зрелост на грозјето 1 January 31, 2020
Одредување на физиолошка зрелост на грозјето 1 January 31, 2020
Причини и услови за формирање на лабораторија во винариите 1 January 31, 2020
Методи за детерминирање на берба на грозје 1 January 31, 2020
Што претставува охратоксин А во виното и метод за негово одредување 1 January 31, 2020
Технологија на специјални вина 1 January 31, 2020